แฟ้มใส่เอกสาร | Document file

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์รับพิมพ์แฟ้มเอกสารต่างๆ เช่น

  • พิมพ์แฟ้มใส่เอกสาร
  • พิมพ์แฟ้ม Company profile
  • พิมพ์แฟ้มทะเบียนผู้ป่วย
  • พิมพ์แฟ้มเวชระเบียน
  • พิมพ์แฟ้มมีกระเป๋า
  • พิมพ์แฟ้มเจาะหน้าต่าง