เครื่องพับกระดาษ UCHIDA EZF-200

    เครื่องพับกระดาษอัตโนมัติขนาดตั้งโต๊ะ Uchida EZF-200 ความเร็ว 2,400 –  14,400 แผ่น/ชั่วโมง