พิมพ์บิลเล่มใบเสร็จรับเงิน

โรงพิมพ์ของเรา รับพิมพ์บิลเล่มเคมีก็อปปี้ในตัวและทั้งแบบบิลเล่มใบเสร็จรับเงินธรรมดา
-ขนาดของบิลเล่มสามารถได้ทำได้ทุกขนาดตามแบบของลูกค้า
-สำเนา หรือ จำนวนชั้นสามารถได้ทำมากสุดถึง 8 ชั้น ตามความต้องการของลูกค้า
-สีพิมพ์สามารถทำได้ทั้งแบบ 1 สีและ 4 สี
-ลูกค้าสามารถทำปรุฉีกเพื่อทำสามารถทำใบติดเล่มได้