สิ่งพิมพ์ซองเอกสาร ซองจดหมาย / Envelope

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์รับพิมพ์สิ่งพิมพ์ ซองเอกสาร ซองจดหมาย ตามความต้องการของลูกค้าทั้งระบบออฟเซ็ทสำหรับจำนวนงานมากๆเพื่อราคาที่คุ้มค่าและระบบดิจิตอลสำหรับจำนวนน้อยๆเพื่อราคาที่คุ้มค่า ทั้งนี้เราเน้นคุณภาพงาน ระยะเวลาการจัดทำคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ให้ลูกค้าคุ้มค่ากับการเลือกไว้ใจเรา

โดยซองเอกสารและซองจดหมายจะมีขนาดมาตรฐาน และลูกค้าสามารถสั่งทำขนาดและสีพิมพ์ตามความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย ระยะเวลาในการผลิตของซองเอกสารและซองจดหมาย ขึ้นอยู่กับจำนวนและขั้นตอนของงาน ซึ่งถ้าเป็นซองเอกสารหรือซองจดหมายขนาดมาตรฐาน ระยะเวลาการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 10 วัน ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสิ่งพิมพ์ ลูกค้าสามารถสอบถามราคาและระยะเวลาก่อนได้ที่ 02-467-5353 หรือ 061-879-7889