กระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษม้วนใบเสร็จ

    กระดาษเทอร์มอล กระดาษความร้อน กระดาษใบเสร็จ
    สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ใบเสร็จได้ทุกรุ่นขึ้นอยู่กับขนาดที่เครื่องรองรับ
    ขนาดของม้วนกระดาษความร้อนสามารถสั่งได้นอกเหนือจากสินค้าที่ทางร้านเราโชว์
    สามารถติดต่อซื้อกระดาษม้วน กระดาษความร้อน เราได้ทุกเมื่อ