ทางโรงพิมพ์มีบริการทำ โฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเพิ่มยอดขาย กระตุ้นทางการตลาดและการขายให้ลูกค้า พร้อมคิดแคมเปญช่วยลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้มากที่สุด เช่น การทำ Brand Loyalty หรือ Promotion

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ มีบริการการทำตลาดทางตรงผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มการตลาด สามารถทำเป็น การส่งจดหมายเพื่อแจ้ง Promotion และสามารถยังสร้าง Brand Loyalty ได้อีกด้วย