โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับผลิตกระดาษสติ๊กเกอร์ลาเบล Sticker Label ทั้งในรูปแบบของสติ๊กเกอร์ลาเบลและแผ่น ขนาดดวงสติ๊กเกอร์สามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า มีทั้ง สติ๊กเกอร์ลาเบลขาวด้านหรือ UCP (Uncoated Paper) สติ๊กเกอร์ลาเบลขาวเงา CCP (Cast Coated Paper) สติ๊กเกอร์ลาเบลความร้อน (Direct Thermal label Sticker) สติ๊กเกอร์ PVC และ สติ๊กเกอร์ PP เป็นต้น ลูกค้าสามารถสั่งทั้งพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ลาเบลหรือเป็นดวงเปล่าได้อีกด้วย

โรงพิมพ์เราสามารถรับผลิตสิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ที่เป็นเนื้อ PVC PP สติ๊กเกอร์สูญญากาศ, สติ๊กเกอร์ใส ติดได้แน่นทุกที ที่ต้องการ

สิ่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลกระดาษปอนด์ขาวด้าน (UCP) / ขาวเงา (CCP) ทั้งแบบมีพิมพ์และไม่มีพิมพ์ ในรูปแบบของม้วนและแผ่น

โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์รับผลิตสิ่งพิมพ์เนื้อสติ๊กเกอร์ลาเบลไดเร็คเทอร์มอล สติ๊กเกอร์label direct thermal

สติ๊กเกอร์ลาเบล กระดาษปอนด์ขาวด้าน (UCP) / ขาวเงา (CCP) เป็นดวงเปล่าไม่มีพิมพ์ในรูปแบบสติ๊กเกอร์ลาเบลม้วนและแผ่น