เครื่องพิมพ์ใบเสร็จความร้อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กระดาษความร้อน ในการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน บัตรคิว ใบเสร็จร้านอาหาร สลิปใบเสร็จเป็นต้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก