ทางโรงพิมพ์มีจำหน่ายและรับติดตั้งระบบ POS สำหรับการจ่ายเงินหน้าร้านสำหรับร้านค้า ร้านอาหาร ต่างๆ เพื่อพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน พิมพ์ใบสลิปค่าอาหาร บัตรคิวต่างๆ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก