โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ มีเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติให้ลูกค้าได้ซื้อหรือเช่า ให้ลูกค้ามีความสะดวกมากขึ้นในการทำงาน

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ Intimus รุ่น TSI 2.5 s ระบบ ...