โรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ รับบริการทำ Outsource Mailing หรือ Direct Mailing คือ บริการรับพิมพ์ฟอร์มจดหมาย โปรแกรมข้อมูลที่อยู่ลูกค้าที่เป็น Variable Data ข้อมูลแปรผัน พับเป็นซองจดหมาย หรือจะอยู่ในรูปแบบของกระดาษฟอร์มกาว และ ส่งให้ถึงมือลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย

โรงพิมพ์บริการรับพิมพ์และส่งข้อมูลแปรผัน Variable Data โดยการทำ Outsource mailing ส่งให้ถึงมือลูกค้าเพียงแค่คุณส่งข้อมูลมา