ในปัจจุบันนี้ การแข่งขันทางการค้าเกี่ยวกับโรงพิมพ์สิ่งพิมพ์เพิ่มสูงขึ้นและรุนแรงมาก กิจกรรมการขยายตลาด ขยายสาขาในเชิงพาณิชย์ ให้ดำเนินธุรกิจไปอย่างต่อเนื่อง แต่ละองค์กรต้องการหาสื่อหรือสิ่งจูงใจเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างรวดเร็วและยั่งยืน สิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานส่วนใหญ่นิยมใช้เพื่อเป็นเครื่องมือ เป็นสื่อกลางในการดำเนินธุรกิจและธุรกรรมกับคู่ค้าระหว่างองค์กรคงหนีไม่พ้น งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง

โรงพิมพ์เราเป็นอีกหนึ่งผู้ชำนาญการในการผลิตสิ่งพิมพ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ สิ่งพิมพ์แบบฟอร์มเอกสารทางธุรกิจ สิ่งพิมพ์ฉลากสติ๊กเกอร์ สิ่งพิมพ์ป้ายสินค้า สิ่งพิมพ์แผ่นพับ สิ่งพิมพ์โบรชัวร์ สิ่งพิมพ์โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์หนังสือ สิ่งพิมพ์นิตยสาร สิ่งพิมพ์กล่องและบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ในทุกลักษณะงานครอบคลุมไปถึงงานสิ่งพิมพ์โฆษณา ประชาสัมพันธ์แนวครีเอทีฟ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้าที่มองหาโรงพิมพ์ได้ครบวงจร

ประวัติความเป็นมาของโรงพิมพ์

บริษัท ท็อปมัลติพริ้นท์  จำกัด  เริ่มก่อตั้งและเปิดทำการเมื่อปีพุทธศักราช 2545 โดยที่ตั้งอยู่บนถนนสุขสวัสดิ์เป็นองค์กรที่ให้บริการทางด้านงานพิมพ์ทุกชนิด มีการใช้ระบบการพิมพ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ต่อมาในปีพุทธศักรราช 2550 ได้มีการขยายโรงงานจากที่เดิมมาตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นอกเหนือจากระบบการพิมพ์แบบเดิม เรายังมีการพัฒนาเพิ่มเติมระบบการพิมพ์ แบบดิจิตอล เพื่อเพิ่มศักยภาพงานพิมพ์อย่างเต็มที่  ทำให้เราได้รับมาตรฐาน การยอมรับในระบบ ISO 9001: 2008 ในปีพุทธศักราช 2551  ซึ่งเป็นการยืนยันได้ว่า เรามีการพัฒนางานพิมพ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการพิมพ์ และเทคโนโลยีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเรายังมีบุคลากรที่มีความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้านการพัฒนาการพิมพ์ ซึ่งทางบริษัท ท็อปมัลติพริ้นท์ จำกัด ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่งโดยรักษานโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และการบริการที่สูงสุดแก่ลูกค้าทุกท่าน…

ความจริงใจในการบริการของโรงพิมพ์เรา

ทุกขั้นตอนในการบริการ ให้ท่านมั่นใจได้ว่า โรงพิมพ์ของเรามุ่งมั่นผลิตงานสิ่งพิมพ์คุณภาพ มีศักยภาพ และความคิดสร้างสรรค์ ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อตอบโจทย์ ให้กับลูกค้าของ “เรา” ได้ทุกกลุ่ม ทุกความต้องการให้เป็นไปตามปณิธานที่จะเป็น “ONE STOP SERVICE PROVIDER”      บริษัทมีการบริการลูกค้าของเราตั้งแต่กระบวนการจัดทำArt work งานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ งานหลังพิมพ์ และพร้อมส่งถึงมือลูกค้าในเวลาที่กำหนดตามเป้าหมายที่ให้ไว้กับลูกค้าของเรา โดยโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ มีนโยบายหลักดังนี้
“เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เน้นความพอใจและรักษาความลับเป็นหลัก
สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่คู้และผู้เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมประสิทธิภาพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด”

ศักยภาพในการผลิตของโรงพิมพ์

บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด  มีโรงงานผลิตสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร ให้ท่านมั่นใจได้ว่า โรงพิมพ์เรามีประสิทธิภาพ และกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง เพียงพอต่อความต้องการของท่าน   บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด พร้อมเป็นเพื่อนร่วมทาง ในหนทางเดินของถนนธุรกิจอันกว้างไกล

“สิ่งพิมพ์ไม่ใช่แค่สินค้า แต่คือการบริการและความไว้ใจ”

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น พ.ศ.2557

ในปี พ.ศ.2557 ทางโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ได้เข้าร่วมประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นในสาขาด้านการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นสาขาด้านการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ.2557

รางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี 2557

บริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัด ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล ด้านการปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นแห่งปี 2557