ความแตกต่างของ ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และ ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ตามที่ได้เขียนไปในบทความที่แล้วนะครับ ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ เอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เก็บภาษี VAT จากลูกค้ามาแล้ว โดยจะต้องออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โดยจะต้องระบุมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บกับลูกค้าในแต่ละครั้ง

แต่มากไปกว่านั้น ใบกำกับภาษี ยังแบ่งได้ออกอีกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบ
 2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 

โดยหลักๆส่วน จะอยู่ที่เนื้อหาเล็กน้อยเท่านั้นครับ

โดยเนื้อหาหลักๆที่ใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมี คือ

 1. ต้องมีระบุในใบว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”
 2. วัน/เดือน/ปี ที่ออกใบกำกับภาษี
 3. เลขที่ใบกำกับภาษี
 4. ชื่อ/ชนิด/ประเภท/ปริมาณ/ราคา ของสินค้าที่ซื้อขาย
 5. ชื่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
 6. ราคาสินค้าบริการ โดยต้องระบุยอดรวม Vat แล้ว
 7. ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด

ส่วนในเนื้อหาของใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบที่เพิ่มมาจากใบกำกับภาษีอย่างย่อ คือ

 1. ต้องระบุให้ชัดเจนในใบว่าเป็น “ใบกำกับภาษี”
 2. ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย
 3. ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ซื้อ

ส่วนเนื้อหาอื่นๆนั้นคงยังต้องมีเหมือนกับใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ส่วนสำคัญที่ต่างกันของใบกำกับภาษี 2 แบบนี้ คือ 

*ใบกำกับภาษีอย่างย่อ  จะไม่สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้

*ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ สามารถนำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อนำส่ง ภ.พ.30 ได้

แล้วใครจะสามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้บ้างหละ?

 • กิจการในระบบ VAT ที่มีลักษณะขายปลีก โดยเป็นการขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง หมายถึงการซื้อไปใช้เองไม่ได้นำไปขายต่อ เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าแผงลอย ร้านขายของชำ ร้านขายยา ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น
 • กิจการในระบบ VAT ที่ให้บริการรายย่อยแก่บุคคลจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น
 • โดยผู้ประกอบการต้องยื่นขอกรมสรรพากรก่อนเพื่อจดขอออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ในบทความหน้าจะมาเล่าว่าทำไม บริษัทต้องจด Vat และได้ประโยชน์อะไรจาก Vat บ้างและบริษัทไหนต้องจดหรือจดได้ไหมครับ 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารต่างๆในบริษัทรวมทั้งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อทางบริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัดของเราได้ ทางเรายินดีแนะนำและให้คำปรึกษาเต็มความสามารถ

ส่วนบริษัทท่านต้องการซื้อฟอร์มพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเคมีใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บิลเล่ม หรือเอกสารต่างๆที่ใช้ในบริษัท ทางโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ นี้ยินให้บริการงานพิมพ์กับทุกท่าน โดย โรงพิมพ์เรารับ พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี บิลเล่ม ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษฟอร์มกาว สติ๊กเกอร์ลาเบลม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษความร้อนมีพิมพ์ และยังจำหน่าย เครื่องพับปิดผนึกกระดาษฟอร์มกาว เครื่องพับเอกสาร ติดต่อได้ตลอดเลยครับผม

0633915364

Line : @topmtp

 

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ “กระดาษต่อเนื่องเคมี กระดาษใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องเคมี”

 

บทความเกี่ยวกับกระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษใบเสร็จ