ใบเสร็จรับเงินกับใบกำกับภาษี ต่างกันยังไง คืออะไรบ้าง

เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเจอกับใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี เช่น เวลาไปกินร้านอาหาร กินเสร็จจ่ายตังปุ๊ป คุณจะได้ใบเสร็จรับเงินปั๊ป และบางคนให้ออกใบกำกับภาษีในนามบริษัท โดยวันนี้จะมาบอกถึงความแตกต่างแบบง่ายๆให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น

ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) คือ 

หลักฐานของผู้ซื้อของว่าเราได้ชำระเงินแล้ว ซึ่งผู้ขายจะต้องออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็นเอกสารยืนยันการชำระเงินของผู้ซื้อ โดยตาม มาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ว่า ให้ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงิน หรือ ผู้รับชำระราคา ต้องออกใบรับให้แก่ผู้ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ่ายเงิน หรือผู้ชำระราคา ในทันทีทุกคราวที่รับชำระราคาไม่ว่าจะมีการเรียกร้องให้ออกใบรับหรือไม่ก็ตาม

ใบกำกับภาษี (Tax Invoice) คือ 

เอกสารสำคัญที่ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เพื่อเป็นการยืนยันว่าได้เก็บภาษี VAT จากลูกค้ามาแล้ว โดยจะต้องออกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าและบริการทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โดยจะต้องระบุมูลค่าของสินค้าหรือบริการและจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการเรียกเก็บกับลูกค้าในแต่ละครั้ง 
สำหรับ ธุรกิจค้าขาย จะต้องออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทันทีที่ส่งมอบสินค้า แม้ว่าผู้ซื้อยังไม่จ่ายเงินค่าสินค้า
สำหรับ ธุรกิจบริการ จะสามารถออกใบกำกับภาษีต่อเมื่อผู้ซื้อบริการจ่ายค่าบริการ
*ผู้ประกอบการจะสามารถออกใบกำกับภาษีได้จะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT เท่านั้น

เป็นบทความสั้นๆให้ผู้อ่านได้เข้าใจความแตกต่างและรู้ว่าใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน คืออะไรบ้าง

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบฟอร์มเอกสารต่างๆในบริษัทรวมทั้งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินสามารถติดต่อทางบริษัท ท็อปมัลติพริ้นทส์ จำกัดของเราได้ ทางเรายินดีแนะนำและให้คำปรึกษาเต็มความสามารถ

ส่วนบริษัทท่านต้องการซื้อฟอร์มพิมพ์กระดาษต่อเนื่องเคมีใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน บิลเล่ม หรือเอกสารต่างๆที่ใช้ในบริษัท ทางโรงพิมพ์ท็อปมัลติพริ้นทส์ นี้ยินให้บริการงานพิมพ์กับทุกท่าน โดย โรงพิมพ์เรารับ พิมพ์กระดาษต่อเนื่อง กระดาษเคมี บิลเล่ม ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน กระดาษฟอร์มกาว สติ๊กเกอร์ลาเบลม้วน กระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษความร้อนมีพิมพ์ และยังจำหน่าย เครื่องพับปิดผนึกกระดาษฟอร์มกาว เครื่องพับเอกสาร ติดต่อได้ตลอดเลยครับผม

0633915364

Line : @topmtp

 

บทความน่าสนใจเกี่ยวกับ “กระดาษต่อเนื่องเคมี กระดาษใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินต่อเนื่องเคมี”

บทความเกี่ยวกับกระดาษความร้อน กระดาษเทอร์มอล กระดาษใบเสร็จ